3.2 Bài Toán Kim Loại Tác Dụng Với HNO<sub>3</sub>

3.2 Bài Toán Kim Loại Tác Dụng Với HNO3

Chú ý: Với các bài toán có Al – Zn – Mg thường sẽ có NH4NO3
+ Cần đặc biệt để ý tới số mol electron nhường nhận
+ Những phương trình quan trọng cần nhớ (phân chia nhiệm vụ H+)

Xem chi tiết
Chuyên Đề 9: Aldehyde – Ketone – Carboxylic Acid

Chuyên Đề 9: Aldehyde – Ketone – Carboxylic Acid

Khi làm các bài tập dạng này, cần chú ý đến việc áp dụng các phương pháp : Nhận xét đánh giá, trung bình (đối với hỗn hợp các aldehyde), bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, đường chéo để tìm nhanh kết quả.

Xem chi tiết
Chương 8: Alcohol – Phenol

Chương 8: Alcohol – Phenol

Khi làm bài tập liên quan đến phản ứng của alcohol với Na, K thì nên chú ý đến việc sử dụng các phương pháp giải toán như : bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, bảo toàn nguyên tố. Đối với hỗn hợp alcohol thì ngoài việc sử dụng các phương pháp trên ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 7: Hidrocacbon Thơm

Chuyên Đề 7: Hidrocacbon Thơm

Phản ứng clo hóa, brom hóa có thể xảy ra ở phần mạch nhánh no của vòng benzen khi điều kiện phản ứng là ánh sáng khuếch tán và đun nóng (đối với brom).+ Trong bài toán liên quan đến phản ứng nitro hóa thì sản phẩm thu được thường là hỗn hợp các chất, vì vậy ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

Khi giải bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy hỗn hợp các hiđrocacbon ta nên sử dụng phương pháp trung bình để chuyển bài toán hỗn hợp nhiều chất về một chất; một số bài tập mà lượng chất cho dưới dạng tổng quát

Xem chi tiết
Chuyên Đề 3: Nhóm Cacbon

Chuyên Đề 3: Nhóm Cacbon

Bản chất phản ứng : Ban đầu tạo ra muối trung hòa, sau đó nếu CO2 dư thì muối trung hòa chuyển dần thành muối axit.

Xem chi tiết