4.7. Bài toán nhiệt phân muối

4.7. Bài toán nhiệt phân muối

Trong chủ đề này chúng ta sẽ nghiên cứu về nhiệt phân các muối cacbonat, KMnO4, KClOx,… Với dạng toán này các bạn cần chú ý một số lưu ý sau:

Xem chi tiết
4.6. Bài toán về H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

4.6. Bài toán về H3PO4

Nếu bài cho P hoặc P2O5 thì dùng BTNT.P suy ra số mol H3PO4. Trong nhiều trường hợp áp dụng định luật BTKL cũng rất tốt.

Xem chi tiết
4.5. Bài toán áp dụng phương trình ion thu gọn, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng

4.5. Bài toán áp dụng phương trình ion thu gọn, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng

Chú ý những chất kết tủa và bay hơi thường gặp: BaSO4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, NH3, AgCl, BaCO3, CaCO3… Áp dụng định luật BTKL và BTĐT

Xem chi tiết
4.4 Bài Tập NH<sub>3</sub>

4.4 Bài Tập NH3

Dùng kỹ thuật tăng giảm thể tích và Dùng BTNT.N hoặc BTNT.H

Xem chi tiết
4.3 Bài Toán Về pH

4.3 Bài Toán Về pH

Xác định môi trường là gì? axit hay bazơ? Tính toán số mol H+ hoặc OH dư sau đó suy ra nồng độ H+ tương ứng.

Xem chi tiết
3.2 Bài Toán Kim Loại Tác Dụng Với HNO<sub>3</sub>

3.2 Bài Toán Kim Loại Tác Dụng Với HNO3

Chú ý: Với các bài toán có Al – Zn – Mg thường sẽ có NH4NO3
+ Cần đặc biệt để ý tới số mol electron nhường nhận
+ Những phương trình quan trọng cần nhớ (phân chia nhiệm vụ H+)

Xem chi tiết