Bài tập trắc nghiệm hay về Oxi – Lưu Huỳnh

Bài tập trắc nghiệm hay về Oxi – Lưu Huỳnh

Tuyển chọn bài tập về oxi lưu huiỳnh có trong đề thi đại học, tốt nghiệp THPT quốc gia.

Xem chi tiết
Bài tập chuỗi phản ứng Halogen và Lưu Huỳnh

Bài tập chuỗi phản ứng Halogen và Lưu Huỳnh

Chuỗi phản ứng về halogen và lưu huỳnh giúp học sinh củng cố lý thuyết một cách logic, dễ nhớ

Xem chi tiết
Bài tập về phản ứng oxi hóa -khử

Bài tập về phản ứng oxi hóa -khử

Tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận hay. Các bài tập được chia thành gồm 4 […]

Xem chi tiết
Bài tập cần bằng phản ứng oxi hóa -khử

Bài tập cần bằng phản ứng oxi hóa -khử

Cần bằng phản ứng oxi hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron gồm 4 bước

Xem chi tiết
Bài tập về phản ứng oxi hóa-khử

Bài tập về phản ứng oxi hóa-khử

Học sinh sẽ trở nên yêu thích bộ môn Hóa học khi giải các bài tập này.

Xem chi tiết
Bài tập về liên kết hóa học

Bài tập về liên kết hóa học

Tuyển chọn những bài tập hay của chương liên kết hoá học. Học sinh sẽ tự tin hơn khi làm […]

Xem chi tiết