Thí nghiệm sự chuyển dịch cân bằng

Thí nghiệm sự chuyển dịch cân bằng

Thí nghiệm mô tả sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Xem chi tiết
Thí nghiệm các yêu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Thí nghiệm các yêu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Nguyên liệu và hóa chất cần có: đá vôi ( vỏ trứng) giấm, nước lạnh, nước nóng.

Xem chi tiết
Thí nghiệm sulfuric acid tác dụng với copper(II) hydroxide

Thí nghiệm sulfuric acid tác dụng với copper(II) hydroxide

Hóa chất cần có : sulfuric acid, copper (II) hydroxide. Cho dung dịch sulfuric acid vào ống nghiệm chứa copper […]

Xem chi tiết
Thí nghiệm dung dịch sulfuric acid tác dụng với dung dịch sodium hydroxide

Thí nghiệm dung dịch sulfuric acid tác dụng với dung dịch sodium hydroxide

Hóa chất cần tiến hành thí nghiệm: Phenolphthalein, sulfuric acid, sodium hydroxide.

Xem chi tiết
Thí nghiệm tính háo nước của sulfuric acid đặc

Thí nghiệm tính háo nước của sulfuric acid đặc

Cách tiến hành thí nghiệm cho sucrose vào ống nghiệm sau đó cho sulfuric acid đặc vào ống nghiệm, quan […]

Xem chi tiết
Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc

Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc

Cho Al, Zn, Al lần lượt vào các ống nghiệm, sau đó cho sulfuric acid đặc vào các ống nghiệm: […]

Xem chi tiết