Danh mục

Chuyên Đề 6: Hidrocacbon Không No

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKEN

I. Phản ứng cộng X2, HX, H2O, H2

Phương pháp giải

1. Bài tập tìm công thức của hiđrocacbon không no trong phản ứng cộng HX, X2 (X là Cl, Br, I)

      Nếu đề bài cho biết số mol của hiđrocacbon và số mol của HX hoặc X2 tham gia phản ứng thì ta tính tỉ lệ $T=\frac{{{n}_{HX}}}{{{n}_{{{C}_{x}}{{H}_{y}}}}}\,\,hoặc\,\,T=\frac{{{n}_{{{X}_{2}}}}}{{{n}_{{{C}_{x}}{{H}_{y}}}}}$ để từ đó suy ra công thức phân tử tổng quát của hiđrocacbon. T = 1 suy ra công thức phân tử tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n. Biết được công thức tổng quát của hiđrocacbon sẽ biết được công thức tổng quát của sản phẩm cộng. Căn cứ vào các giả thiết khác mà đề cho để tìm số nguyên tử C của hiđrocacbon.

2. Bài tập liên quan đến phản ứng cộng H2 vào hiđrocacbon không no 

      Khi làm bài tập liên quan đến phản ứng cộng H2 vào anken cần chú ý những điều sau :

       + Trong phản ứng khối lượng được bảo toàn, từ đó suy ra:

nhỗn hợp trước phản ứng.$\overline{M}$hỗn hợp trước phản ứng = nhỗn hợp sau phản ứng.$\overline{M}$hỗn hợp sau phản ứng

II. Phản ứng oxi hóa

1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

3C2H+  2KMnO+4H2O  $\longrightarrow{}$  3HOCH2-CH2OH (etylen glicol)  +  2MnO2  +  2KOH

3CnH2n  +  2KMnO+4H2O  $\longrightarrow{}$  3CnH2n(OH)2  +  2MnO2  +  2KOH

2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn

CnH2n   +  $\frac{\text{3n}}{\text{2}}$O2  $\xrightarrow{{{\text{t}}^{o}}}$  nCO +  nH2O

● Nhận xét :  Trong phản ứng cháy anken ta luôn có :  nCO2 = nH2O

Phương pháp giải

      Khi giải bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy hỗn hợp các hiđrocacbon ta nên sử dụng phương pháp trung bình để chuyển bài toán hỗn hợp nhiều chất về một chất; một số bài tập mà lượng chất cho dưới dạng tổng quát thì ta sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất nhằm biến các đại lượng tổng quát thành đại lượng cụ thể để cho việc tính toán trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra còn phải chú ý đến việc sử dụng các định luật như bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, phương pháp đường chéo… để giải nhanh bài tập trắc nghiệm.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.