Bài 34. Luyện tập oxi-Lưu huỳnh

Bài 34. Luyện tập oxi-Lưu huỳnh

Kiến thức cần năm vững là: Cấu tạo, tính chất của oxi và lưu huiỳnh, tính chất các hợp chất […]

Xem chi tiết
Bài  33. Axit sunfuric và muối sunfat

Bài 33. Axit sunfuric và muối sunfat

Muốn pha loãng axit đặc , người ta phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa […]

Xem chi tiết
Bài 32. Hiđrosunfua-Lưu huỳnh đi oxit- Lưu huỳnh trioxit

Bài 32. Hiđrosunfua-Lưu huỳnh đi oxit- Lưu huỳnh trioxit

So sánh được điểm giống nhau và khác nhau về tính chất của hiđrosunfua, lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh […]

Xem chi tiết
Bài 30. Lưu huỳnh

Bài 30. Lưu huỳnh

Lưu huỳnh thuộc ô 16, chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Lưu huỳnh vừa có tính oxi […]

Xem chi tiết
Bài 29. Oxi – Ozon

Bài 29. Oxi – Ozon

Trong y học , ozon được dùng để chữa sâu răng. Trong đời sống, người ta dùng ozon để sát […]

Xem chi tiết
Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa

Nắm vững cách xác định số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất . Xác định đúng hóa […]

Xem chi tiết