Thí nghiệm của acetic acid tác dụng với với copper(II) hydroxide

Thí nghiệm của acetic acid tác dụng với với copper(II) hydroxide

Cho dung dịch acetic acid vào ống nghiệm có chứa copper(II) hydroxide đã được điều chế sẵn. Quan sát hiện […]

Xem chi tiết
Thí nghiệm oxi hóa formic aldehydes bằng copper(II) hydroxide trong dung dịch sodium hydroxide

Thí nghiệm oxi hóa formic aldehydes bằng copper(II) hydroxide trong dung dịch sodium hydroxide

cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch đã chứa sẵncopper(II) sulfate. Cho tiếp formic aldehydes vào ống nghiệm rồi […]

Xem chi tiết
Thí nghiệm tính chất của acetic acid

Thí nghiệm tính chất của acetic acid

Cho dung dịch acetic acid vào các ống nghiệm chứa NaOH, Mg, CuO, sodium carbonate. Quan sát hiện tượng và […]

Xem chi tiết
Thí nghiệm phenol tác dụng với nước bromine

Thí nghiệm phenol tác dụng với nước bromine

Cho phenol vào ống nghiệm, sau đó cho nước bromine vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và viết phương […]

Xem chi tiết
Thí nghiệm phenol tác dụng với sodium hydroxide

Thí nghiệm phenol tác dụng với sodium hydroxide

Cho phenol vào ống nghiệm có chứa sẵn sodium hydroxide. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.

Xem chi tiết
Thí nghiệm phenol tác dụng với sodium

Thí nghiệm phenol tác dụng với sodium

Cho phenol vào ống nghiệm, cho tiếp Na vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa […]

Xem chi tiết