Danh mục

Thí nghiệm của acetic acid tác dụng với với copper(II) hydroxide

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch acetic acid vào ống nghiệm có chứa copper(II) hydroxide đã được điều chế sẵn. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.