Bài 46. Luyện tập : Anđehit-Axit cacboxylic

Bài 46. Luyện tập : Anđehit-Axit cacboxylic

Phản ứng đặc trưng của andehit là pha ứng tráng bạc. Đây là phản ứng dùng để nhận biết anđehit.

Xem chi tiết
Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 45. Axit cacboxylic

Axit fomic có trong cơ thể con kiến, axit axetic có trong giấm ăn, Axit lactric có trong sửa chua, […]

Xem chi tiết
Bài 44. Anđehit – Xeton

Bài 44. Anđehit – Xeton

fomon có trong bún, bánh ướt, bánh phở nhằm giữ thức ăn lâu hư, nhưng nếu ăn nhiều là có […]

Xem chi tiết
Bài 42. Luyện tập ancol-Phenol

Bài 42. Luyện tập ancol-Phenol

Thành chính của ống bơm đích cho bệnh nhân bị táo bòn là glyxerol .

Xem chi tiết
Bài 41. Phenol

Bài 41. Phenol

Phenol rất độc nên tránh tiếp xúc với da và phenol , tác dụng được NaOH, nước borm, Na

Xem chi tiết
Bài 40. Ancol

Bài 40. Ancol

Khi tách nước ancol nhớ ngay qui tăc zaixep. Dùng đồng (II) hiđoxit để nhận biệt glyxerol

Xem chi tiết