Danh mục

Thí nghiệm oxi hóa formic aldehydes bằng copper(II) hydroxide trong dung dịch sodium hydroxide

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch đã chứa sẵncopper(II) sulfate. Cho tiếp formic aldehydes vào ống nghiệm rồi đun nóng . Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.