2.8. Bài toán CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> tác dụng với dung dịch kiềm

2.8. Bài toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Một hướng tư duy mà chúng ta cũng có thể sử dụng nữa là điền số điện tích

Xem chi tiết
2.7. Bài toán nhiệt nhôm

2.7. Bài toán nhiệt nhôm

Với dạng toán nhiệt nhôm mà hỗn hợp có Fe2O3, Fe3O4 hay Cr2O3 các bạn có thể áp dụng kỹ thuật “Độ lệch H” sẽ cho kết quả rất tốt. Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn kỹ thuật này.

Xem chi tiết
1.7. Bài toán Fe, Cu, CuSx, FeSx tác dụng với H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc, nóng

1.7. Bài toán Fe, Cu, CuSx, FeSx tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Với sản phẩm khử SO2 ta tư duy là S (của hỗn hợp) sẽ nhường 6e để tạo thành SO42- còn SO2 sinh ra là do quá trình SO42- $\xrightarrow{{}}$ SO2 (nhận 2e).

Xem chi tiết
4.7. Bài toán nhiệt phân muối

4.7. Bài toán nhiệt phân muối

Trong chủ đề này chúng ta sẽ nghiên cứu về nhiệt phân các muối cacbonat, KMnO4, KClOx,… Với dạng toán này các bạn cần chú ý một số lưu ý sau:

Xem chi tiết
4.6. Bài toán về H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

4.6. Bài toán về H3PO4

Nếu bài cho P hoặc P2O5 thì dùng BTNT.P suy ra số mol H3PO4. Trong nhiều trường hợp áp dụng định luật BTKL cũng rất tốt.

Xem chi tiết
4.5. Bài toán áp dụng phương trình ion thu gọn, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng

4.5. Bài toán áp dụng phương trình ion thu gọn, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng

Chú ý những chất kết tủa và bay hơi thường gặp: BaSO4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, NH3, AgCl, BaCO3, CaCO3… Áp dụng định luật BTKL và BTĐT

Xem chi tiết