2.9. Bài toán đồ thị cơ bản trong hóa học

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

Với dạng toán này theo chủ quan tôi nghĩ đây là dạng toán đơn giản. Các bạn chỉ cần chú ý quan sát các dữ kiện và hình dáng của đồ thị kết hợp với tư duy phân chia nhiệm vụ của OH, H+, CO2 là hoàn toàn có thể xử lý được dạng toán này.

Dạng 1: Bài toán cho OH vào dung dịch chứa Al3+

A. Định hướng tư duy

Mô hình bài toán: Nhỏ từ từ OH vào dung dịch chứa a mol Al3+. Khi đó OH làm hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại (từ a đến 3a)

Nhiệm vụ 2: Hòa tan kết tủa (từ 3a đến 4a).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là:

A. 0,12                   B. 0,14

C. 0,15                   D. 0,20

→ Chọn đáp án C

*** Định hướng tư duy giải:

Từ đồ thị ${{n}_{O{{H}^{-}}}}=\underset{NV1}{\mathop{3x}}\,+\underbrace{\left( x-0,1 \right)}_{NV2}=0,5$$\xrightarrow{{}}x=0,15\left( mol \right)$

Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.