2.9. Bài toán đồ thị cơ bản trong hóa học

2.9. Bài toán đồ thị cơ bản trong hóa học

Với dạng toán này theo chủ quan tôi nghĩ đây là dạng toán đơn giản. Các bạn chỉ cần chú ý quan sát các dữ kiện và hình dáng của đồ thị kết hợp với tư duy phân chia nhiệm vụ của OH-, H+, CO2 là hoàn toàn có thể xử lý được dạng toán này.

Xem chi tiết
1.7. Bài toán Fe, Cu, CuSx, FeSx tác dụng với H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc, nóng

1.7. Bài toán Fe, Cu, CuSx, FeSx tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Với sản phẩm khử SO2 ta tư duy là S (của hỗn hợp) sẽ nhường 6e để tạo thành SO42- còn SO2 sinh ra là do quá trình SO42- $\xrightarrow{{}}$ SO2 (nhận 2e).

Xem chi tiết
4.7. Bài toán nhiệt phân muối

4.7. Bài toán nhiệt phân muối

Trong chủ đề này chúng ta sẽ nghiên cứu về nhiệt phân các muối cacbonat, KMnO4, KClOx,… Với dạng toán này các bạn cần chú ý một số lưu ý sau:

Xem chi tiết
4.6. Bài toán về H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

4.6. Bài toán về H3PO4

Nếu bài cho P hoặc P2O5 thì dùng BTNT.P suy ra số mol H3PO4. Trong nhiều trường hợp áp dụng định luật BTKL cũng rất tốt.

Xem chi tiết
4.5. Bài toán áp dụng phương trình ion thu gọn, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng

4.5. Bài toán áp dụng phương trình ion thu gọn, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng

Chú ý những chất kết tủa và bay hơi thường gặp: BaSO4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, NH3, AgCl, BaCO3, CaCO3… Áp dụng định luật BTKL và BTĐT

Xem chi tiết
Chương 8: Alcohol – Phenol

Chương 8: Alcohol – Phenol

Khi làm bài tập liên quan đến phản ứng của alcohol với Na, K thì nên chú ý đến việc sử dụng các phương pháp giải toán như : bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, bảo toàn nguyên tố. Đối với hỗn hợp alcohol thì ngoài việc sử dụng các phương pháp trên ta nên sử dụng phương pháp trung bình để tính toán.

Xem chi tiết