2.5 Tư duy xếp hình trong bài toán ancol

2.5 Tư duy xếp hình trong bài toán ancol

Với các bài toán yêu cầu tìm % khối lượng hoặc % số mol của một ancol nào đó trong hỗn hợp ancol thì ta cần phải tìm ra công thức của các ancol.

Xem chi tiết
2.3 Bài toán oxi hóa ancol tạo anđehit hoặc axit

2.3 Bài toán oxi hóa ancol tạo anđehit hoặc axit

Oxi hóa không hoàn toàn thường dùng tác nhân là CuO hoặc O2 xúc tác Cu. Với chương trình thi hiện tại chúng ta đã bỏ hợp chất xeton nên có thể nói ta chỉ xét sự oxi hóa ancol bậc 1 tạo andehit hoặc axit hữu cơ tương ứng.

Xem chi tiết
2.2 Bài toán tách nước hỗn hợp ancol đơn chức mạch hở.

2.2 Bài toán tách nước hỗn hợp ancol đơn chức mạch hở.

Tính hiệu suất tách nước ancol tạo ete cần tính được số mol tạo ete và số mol ancol có trong hỗn hợp ban đầu.

Xem chi tiết
2.1 Tư duy dồn chất giải toán đốt cháy Ancol

2.1 Tư duy dồn chất giải toán đốt cháy Ancol

Với ancol không no thì ta bơm thêm để cho hỗn hợp thành no rồi dồn về như trường hợp ban đầu.

Xem chi tiết