4.3 Bài Toán Về pH

4.3 Bài Toán Về pH

Xác định môi trường là gì? axit hay bazơ? Tính toán số mol H+ hoặc OH dư sau đó suy ra nồng độ H+ tương ứng.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 1: Sự Điện Li

Chuyên Đề 1: Sự Điện Li

Dạng 1: Pha trộn hai dung dịch có cùng chất tan hoặc pha nước vào dung dịch chứa 1 chất tan

Xem chi tiết