4.1. Hiệu suất phản ứng este hóa

4.1. Hiệu suất phản ứng este hóa

Với bài toán đề bài đã có sẵn số mol các axit và ancol rồi thì các bạn chỉ cần tính toán các thông số (hiệu suất, khối lượng este) theo chất có số mol ít hơn.

Xem chi tiết
Chuyên Đề 4: Đại Cương Hóa Học Hữu Cơ

Chuyên Đề 4: Đại Cương Hóa Học Hữu Cơ

Đối với các hợp chất có nhóm chức chứa liên kết p như nhóm –CHO, –COOH, … thì số liên kết p ở nhóm chức (vì ở gốc hiđrocacbon cũng có thể chứa liên kết p ).

Xem chi tiết