3.1.3 Bài toán về andehit – P.3 Bài tập vận dụng số 2

3.1.3 Bài toán về andehit – P.3 Bài tập vận dụng số 2

Câu 1: Đốt cháy hết m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức, mạch hở

Xem chi tiết
3.1.2 Bài toán về andehit – P.2 Bài tập vận dụng cơ bản

3.1.2 Bài toán về andehit – P.2 Bài tập vận dụng cơ bản

Câu 1: Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với …

Xem chi tiết