2.5 Tư duy xếp hình trong bài toán ancol

2.5 Tư duy xếp hình trong bài toán ancol

Với các bài toán yêu cầu tìm % khối lượng hoặc % số mol của một ancol nào đó trong hỗn hợp ancol thì ta cần phải tìm ra công thức của các ancol.

Xem chi tiết