Chuyên Đề 3: Amin – Aminoaxit – Protein

Chuyên Đề 3: Amin – Aminoaxit – Protein

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN I. Tính bazơ của amin Phương pháp giải ● Một số điều cần […]

Xem chi tiết
Bài 11 – Peptit và Protein

Bài 11 – Peptit và Protein

Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit

Xem chi tiết