Một số nhà hóa học nổi tiếng – P.2

Một số nhà hóa học nổi tiếng – P.2

Người khám phá ra penixilin là Alexander Fleming, con một chủ trại ở Scotland, ông đã tới Luân Đôn khi còn trẻ để học ở trường y Saint Mary Hospital.

Xem chi tiết
Một số Nhà hóa học nổi tiếng – P.1

Một số Nhà hóa học nổi tiếng – P.1

Từ năm 1901, Giải thưởng Nobel dành khen thưởng tất cả mọi người bất kể nam hay nữ từ khắp nơi có thành tích nổi bật trong vật lý, hóa học, y học, văn học và những việc với mục đích hoà bình.

Xem chi tiết