Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết" alt="Chuyên Đề 7.2: Đồng Và Một Số Kim Loại Khác
Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết">

Chuyên Đề 7.2: Đồng Và Một Số Kim Loại Khác
Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết

Tùy theo vào bản chất của  loại phản ứng mà ta có thể dùng các phương pháp khác nhau: phương trình ion rút gọn, định luật bảo toàn e, định luật bảo toàn nguyên tố, định luật bảo toàn khối lượng ….để giải toán.

Xem chi tiết