Danh mục

Chuyên Đề 7.2: Đồng Và Một Số Kim Loại Khác
Chuyên Đề 7: Crom, Sắt, Đồng, Niken, Chì, Kẽm, Vàng, Bạc, Thiết

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

Phương pháp giải toán: ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

1. Cơ sở lý thuyết

  • Cu không tác dụng với muối nitrat của kim loại kiềm( NaNO3, KNO3…) cũng không phản ứng với dung dịch axit loãng ( HCl, H2SO4, NaHSO4) nhưng phản ứng với hỗn hợp muối nitrat và axit trên theo phương trình ion rút gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3 $\to$  3Cu2+ + 2NO +3H2O

  • Vần đề quan trọng là xem xét chất nào hết trong phản ứng bằng cách lấy số mol ban đầu của các chất ( Cu, H+, NO3) chia cho hệ số của chất tương ứng (3,8,2) thì chất phản ứng hết là chất có tỉ lệ nhỏ nhất.
  • Cu khử Fe3+ thành Fe2+ do đó trong dung dịch có muối sắt và đồng dư thì muối sắt duy nhất là sắt(II).
  • Cu(OH)2 bị hòa tan bởi dung dịch NH3 tạo phức màu xanh thẫm: [Cu(NH3)4](OH)2
  • Tùy theo vào bản chất của  loại phản ứng mà ta có thể dùng các phương pháp khác nhau: phương trình ion rút gọn, định luật bảo toàn e, định luật bảo toàn nguyên tố, định luật bảo toàn khối lượng ….để giải toán.

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.