Đố vui p.2: Một Số Câu Hỏi Về Muối

Đố vui p.2: Một Số Câu Hỏi Về Muối

Muối gì làm bột nở, Đem trộn lẫn bột nhào, Trong sản xuất bánh xốp, Bánh phồng tôm,bánh bao?

Xem chi tiết