Danh mục

Chuyên Đề 7: Tốc Độ Phản Ứng – Cân Bằng Hóa Học

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

Phương pháp giải    

Xét phản ứng tổng quát: aA+ bB $\xrightarrow{}$ cC + dD.    

Thời điểm t1:                CA     CB        CC     CD    

Thời điểm t2:                CA   CB       CC     CD

* Nồng độ phản ứng của A là DCA = Ca – C’A

   Nồng độ tạo thành của C là DCC = C’C – CC

* Tốc độ trung bình tham gia phản ứng của A là :

${{\overline{v}}_{A}}=\frac{{{C}_{A}}-C_{A}^{‘}}{{{t}_{2}}-{{t}_{1}}}=-\frac{\Delta {{C}_{A}}}{\Delta t}$

            (Dấu trừ biểu thị nồng độ giảm của chất tham gia phản ứng)

* Tốc độ trung bình của phản ứng :

                        $\overline{v}=-\frac{1}{a}.\frac{\Delta {{C}_{A}}}{\Delta t}=-\frac{1}{b}\frac{\Delta {{C}_{B}}}{\Delta t}=\frac{1}{c}\frac{\Delta {{C}_{C}}}{\Delta t}=\frac{1}{d}\frac{\Delta {{C}_{D}}}{\Delta t}$

                        hay $\overline{v}=\pm \frac{\Delta C}{\Delta t}$

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC

Dạng bài tập thường gặp nhất liên quan đến cân bằng hoá học là tính hiệu suất phản ứng và kiểm định nguyên lí chuyển dịch cân bằng.

Phương pháp giải

– Phản ứng:             A        +        B    $\leftrightharpoons$    C

+ Ban đầu,              a         +         b            C
Phản ứng                x1       →        x2           x3    
cân bằng                a – x1            b – x2         c – x3

– Trong bình kín thì mt = ms  $\Rightarrow \frac{{{n}_{t}}}{{{n}_{s}}}=\frac{{{M}_{s}}}{{{M}_{t}}}=d{\scriptstyle{}^{s}/{}_{t}}$

– Bình kín, nhiệt độ không đổi thì $\frac{{{n}_{t}}}{{{n}_{s}}}=\frac{{{p}_{t}}}{{{p}_{s}}}$

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.