Danh mục

Chuyên Đề 6.1: Kim Loại Kiềm Và Hợp Chất Của Kim Loại Kiềm
Chuyên Đề 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

11/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. Kim loại kiềm

Phương pháp giải

Bản chất phản ứng của kim loại kiềm với nước, với dung dịch axit là phản ứng oxi hóa – khử. Trong đó kim loại kiềm khử H+ của axit hoặc H+ của nước để giải phóng H2. Do tính oxi hóa của axit lớn hơn của nước nên khi cho kim loại kiềm dư (cho từng lượng nhỏ) vào dung dịch axit thì phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên như sau :

            2M    +    2H+    $\to $    2M+    +    H2                                  (1)

          2M    +    2H2O    $\to $    2M+ + 2OH    +    H2      (2)

● Phương pháp giải bài tập dạng này chủ yếu là tính toán theo phương trình phản ứng. Đối với hỗn hợp các kim loại kiềm thì nên sử dụng phương pháp trung bình, phương pháp đường chéo. Khi gặp bài tập hỗn hợp kim loại kiềm phản ứng với các chất oxi hóa khác nhau thì nên sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

II. Hợp chất của kim loại kiềm

1. Pha chế dung dịch kiềm

      Đối với dạng bài tập này ta thường sử dụng phương pháp đường chéo hoặc tính toán đại số thông thường.

2. Dung dịch kiềm phản ứng với dung dịch axit

      Đối với dạng bài tập này ta thường sử dụng phương pháp đường chéo hoặc tính toán theo phương trình ion rút gọn.

3. Dung dịch NaOH, KOH phản ứng với dung dịch H3PO4 hoặc P2O5

      Tính tỉ lệ mol $T=\frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{\text{ax}it}}}\,\,$ để từ đó xác định sản phẩm sinh ra trong phản ứng.  

      Viết phương trình phản ứng tạo ra các sản phẩm, đặt ẩn số mol cho các chất cần tính. Từ giả thiết suy mối quan hệ về số mol giữa các chất trong phản ứng và các chất sản phẩm, lập hệ phương trình, giải hệ phương trình. Từ đó suy ra kết quả mà đề yêu cầu.

      Trên đây chỉ là các bước cơ bản để giải bài tập dạng này, ngoài ra để tính toán nhanh ta cần áp dụng linh hoạt định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, phương pháp đường chéo, phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn…

Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.