Bài 23. Luyện tập : Điều chế và ăn mòn kim loại

Bài 23. Luyện tập : Điều chế và ăn mòn kim loại

Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.

Xem chi tiết
Bài 22. Luyện lập : Tính chất của kim loại

Bài 22. Luyện lập : Tính chất của kim loại

Tính chất vật lý chung của kim loại là tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.

Xem chi tiết
Bài 21. Điều chế kim loại

Bài 21. Điều chế kim loại

Các phương pháp để điều chế kim loại: Phương pháp thủy luyện, phương pháp nhiệt luyện và phương pháp điện […]

Xem chi tiết
Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

Bài 20. Sự ăn mòn kim loại

Ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa kim loại. Vỏ tàu biểm bị ăn mòn điện hoá học, […]

Xem chi tiết
Bài 19. Hợp kim

Bài 19. Hợp kim

Hợp kim, không gỉ dùng làm dụng cụ y khoa, bộ độ ăn. Thép là hợp kim của sắt và […]

Xem chi tiết
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại là dãy những cặp oxi hóa -khử được xếp theo chiều tính oxi hóa […]

Xem chi tiết