Bài 12 – Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino Axit và Protein

Bài 12 – Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino Axit và Protein

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 có kết quả cao hơn trong học tập, HoaHocHieuHanh xin giới thiệu tới các bạn tài liệu, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Hóa học hiệu quả hơn.

Xem chi tiết
Bài 11 – Peptit và Protein

Bài 11 – Peptit và Protein

Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit

Xem chi tiết
Bài 10 – Amino Axit

Bài 10 – Amino Axit

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)–

Xem chi tiết
Bài 9 – Amin (T2)

Bài 9 – Amin (T2)

Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hợp polime.

Xem chi tiết
Bài 9 – Amin (T1)

Bài 9 – Amin (T1)

Nếu nguyên tử N trong phân tử amin được gắn với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin

Xem chi tiết