6.3. Bài toán aminoaxit

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

Aminoaxit là hợp chất hữu cơ chứa nhóm COOH và NH2 do đó bài toán về aminoaxit chủ yếu sẽ xoay quanh tính chất của hai nhóm chức trên. Một số đặc điểm quan trọng về aminoaxit mà các bạn cần chú ý là:

+ Mang đủ tính chất của nhóm –NH2 và –COOH (lưỡng tính).

+ Có phản ứng đốt cháy, trùng ngưng.

+ Este của aminoaxit.

+ Muối của aminoaxit.

+ Bài toán về aminoaxit cơ bản liên quan tới tính chất của nhóm –NH2 và –COOH. Những dạng bài tập này liên quan chặt chẽ tới bài toán về amin và axit hữu cơ do vậy trong các đề thi cũng đề cập không nhiều tới bài tập liên quan tới aminoaxit. Cũng có một lí do nữa đó là các $\xrightarrow{}$ aminoaxit cấu thành nên các bài tập về peptit (tôi sẽ trình bày riêng ở một chương sau). Các bạn cần nhớ môt số chất quan trọng sau:

+ Mô hình bài toán quan trọng nhất của aminoaxit là:

Mô hình 1: Cho Axit vô cơ tác dụng với Aminoaxit $\xrightarrow{}$  Hỗn hợp sản phẩm X. Sau đó cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch kiềm.

$\xrightarrow{}$  Để đơn giản ta xem như aminoaxit không tác dụng với axit. Ở đây ta xem là kiềm tác dụng với axit vô cơ và aminoaxit.

Mô hình 2: Cho kiềm tác dụng với Aminoaxit $\xrightarrow{}$  Hỗn hợp sản phẩm X. Sau đó cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch axit vô cơ.

$\xrightarrow{}$ Để đơn giản ta xem như aminoaxit không tác dụng với kiềm. Ở đây ta xem là axit vô cơ tác dụng với kiềm và aminoaxit.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.