3.6. Bài toán điện phân

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

Bài toán điện phân thực chất cũng giống như những quá trình oxi hóa khử mà chúng ta vẫn xét. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là có sự tham gia của dòng điện một chiều. Dưới đây tôi xin giới thiệu kỹ thuật giải toán về điện phân dung dịch. Để làm tốt dạng toán này các bạn cần chú ý một số vấn đề sau:

Tại cực (-) catôt

Các ion dương bị hút về phía catôt.

Thứ tự điện phân là: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > H+ > Ni2+ >. Fe2+ … > H2O

Các ion của kim loại từ Al3+ về trước (Al3+, Mg2+, Na+, Ca2+, …) không bị điện phân.

Phương trình điện phân ${{H}_{2}}O+2e\to 2O{{H}^{-}}+{{H}_{2}}\uparrow{}$

Tại cực (+) anôt

Các ion âm bị hút về phía anôt.

Thứ tự điện phân là: $Kim\,\,loai>{{I}^{-}}>B{{r}^{-}}>C{{l}^{-}}>{{H}_{2}}O$

Các ion $SO_{4}^{2-},NO_{3}^{-},{{F}^{-}}$ không bị điện phân trong dung dịch.

Phương trình điện phân H2O: $2{{H}_{2}}O-4e\to 4{{H}^{+}}+{{O}_{2}}\uparrow{}$

Chú ý : Nếu anôt làm bằng kim loại (Cu) thì anôt sẽ bị tan (bị điện phân) đầu tiên

Khi giải toán chúng ta sẽ tư duy chặn đầu bằng cách hỏi xem:

+ Dung dịch sau điện phân còn gì ?

+ Ở hai cực xảy ra những phản ứng gì?

+ Khối lượng thay đổi là do đâu ?

+ Số mol ne có tính ngay được theo công thức ${{n}_{e}}=\frac{It}{F}=\frac{It}{96500}?$

+ Cần chú ý sau điện phân có H+ và $NO_{3}^{-}$ thì $4{{H}^{+}}+NO_{3}^{-}+3e\to NO+2{{H}_{2}}O$

+ Cần hết sức cẩn thận với những bài toán có sự di chuyển ion giữa các cực.

+ Cuối cùng là ốp các định luật bảo toàn.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.