Danh mục

Thí nghiệm tính chất vật lý của benzene

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho nước vào ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2, cho nước bromine vào ống nghiệm 3. Cho benzene vào ống nghiệm 1 và 2 . Cho tiếp bromine vào ống nghiệm 2 …