Danh mục

Thí nghiệm sodium carbonate tác dụng với dung dịch calcium hydroxide

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch sodium carbonate vào ống nghiệm, sau đó cho tiếp dung dịch calcium hydroxide vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.