Danh mục

Thí nghiệm sodium carbonate, calcium carbonate tác dụng với dung dịch hydrochloric acid

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho hydrochloric acid vào 2 ống nghiệm có chứa sẵn sodium carbonate và calcium carbonate. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.