Danh mục

Thí nghiệm phosphorus tác dụng với dung dịch nitric acid đặc

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Đốt nóng phosphorus đỏ rồi cho vào ống nghiệm có chứa sẵn dung dịch nitric acid đặc. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.