Danh mục

Thí nghiệm phản ứng tách nước của ethyl alcohol

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho ethyl alcohol vào ống nghiệm cho tiếp dung dịch sulfuric acid vào ống nghiệm, sau đó cho vài viên đá bọt vào ông nghiệm. Đun nóng ống nghiệm, dẫn khí sinh ra vào dung dịch thuốc tím.