Danh mục

Thí nghiệm nhiệt phân muối potassium nitrate

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho  potassium nitratevào ống nghiệm rồi nung nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Cho que đốm còn tàn đỏ bỏ vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.