Danh mục

Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho Al, Zn, Al lần lượt vào các ống nghiệm, sau đó cho sulfuric acid đặc vào các ống nghiệm: quan sát hiện tượng và giải thích.