Danh mục

Thí nghiệm iron tác dụng với dung dịch sulfuric acid loãng

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho cây đinh iron sạch vào ống nghiệm có chứa sẵn dung dịch sulfuric acid loãng. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.