Danh mục

Thí nghiệm iron (II) sulphate tác dụng với dung dịch potassium permanganate trong môi trường acid

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Hóa chất cần dùng để tiến hành thí nghiệm là : Dung dịch sulfuric acid, iron(II) sulphate, potassium permanganate.