Danh mục

Thí nghiệm iron (II) sulphate bị oxi hóa bởi dung dịch potassium dichromate trong môi trường axit

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịchiron(II) sulphate vào ống có chứa sẵn dung dịch sulfuric acid loãng, cho tiếp dung dịch potassium dichromate. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học