Danh mục

Thí nghiệm của glyxerol với copper(II) hydroxide

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa sẵn dung dịch copper(II) sulphate. Cho tiếp glyxerol vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.