Danh mục

Thí nghiệm của benzene, toluene tác dụng với dung dịch thuốc tím

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho benzene, toluene vào 2 ống nghiệm . Cho tiếp dung dịch thuốc tím vào 2 ống nghiệm, lắc ống nghiệm, sau đó đun nóng 2 ống nghiệm.