Danh mục

Thí nghiệm copper tác dụng với dung dịch nitric acid

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho vào 2 ống nghiệm 2 lá Cu nhỏ có chứa sẵn dung dịch nitric acid loãng., dung dịch nitric acid đặc l Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.