Bài 6 – Saccarozơ, Tinh Bột và Xenlulozơ

Bài 6 – Saccarozơ, Tinh Bột và Xenlulozơ

Saccarozơ (C12H22O11) là loại đường phổ biến nhất, có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt, …

Xem chi tiết