Đố vui P.1: Hỏi – đáp về Axit

Đố vui P.1: Hỏi – đáp về Axit

Axit gì nhận biết, Bằng quỳ tím đổi màu, Thêm vào bạc nitrat, Tạo kết tủa trắng phau.

Xem chi tiết