Một Số Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Vô Cơ

Một Số Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Vô Cơ

Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”.

Xem chi tiết