Chuyên Đề 1: Estes – Lipit

Chuyên Đề 1: Estes – Lipit

Estes sau khi thủy phân cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương thì phải có công thức là HCOOR hoặc RCOOCH=CH–R’.

Xem chi tiết
Bài 2 – Lipit

Bài 2 – Lipit

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

Xem chi tiết