Danh mục

Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học -Định luật tuần hoàn

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Trong cùng một chu kì đi từ trái sanmg phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.