Danh mục

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Axit nitric là một trong các axit mạnh nhất. Dung dịch axit nitric làm quì ím hóa đỏ, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, và muối của axit yếu hơn tạo ra muối nitrát.