Danh mục

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Bảng tuần hoàn gồm có 7 chu kì, 8 nhóm A và 8 nhóm B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.