Danh mục

Bài 5. Luyện tập chương 1

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn
Private File - Access Forbidden

Rèn luyện kĩ năng viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng,. Bài tập về tính pH của dung dịch và bài tập sử dụng định luật bảo toàn điện tích được sử dụng thường xuyên trong chương này.